Varför läggs studiedagar och lovdagar mitt i veckan?

Alla elever har rätt till ett visst antal timmar undervisning i de olika skolämnena. En del ämnen återkommer flera gånger under veckan, andra ämnen bara en gång i veckan.

Studiedagar/lovdagar läggs i möjligaste mån på olika veckodagar under läsåret för att undvika att elever förlorar undervisningstid i vissa ämnen.