Varför läggs studiedagar och lovdagar mitt i veckan?

Alla elever har rätt till ett visst antal timmar undervisning i de olika skolämnena. En del ämnen återkommer flera gånger under veckan, andra ämnen bara en gång i veckan.

Studiedagar/lovdagar läggs i möjligaste mån på olika veckodagar under läsåret för att undvika att elever förlorar undervisningstid i vissa ämnen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter