Hur lång tid tar det att få tillstånd för att anlägga enskilt avlopp?

Räkna med att det kan ta minst tre veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan med alla bilagor. Berörda, såsom grannar, har rätt enligt lag att lämna synpunkter på din ansökan.