Hur lång tid tar det att få tillstånd för att anlägga enskilt avlopp?

Från att ansökan är komplett brukar handläggningstiden vara 6-8 veckor.