Kan jag lämna asbestmaterial som till exempel eternitplattor på återvinningscentralen?

Ja det får du göra. Tänk på att plasta (byggplast minst 0,2 mm) och tejpa in materialet ordentligt hemma innan du åker till återvinningscentralen och lägger det i den avsedda behållaren. Ta kontakt med personalen på plats när du lämnar asbest.