Kan man lämna asbestmaterial till exempel eternitplattor på återvinningscentralen?

Ja, om det plastas in i byggplast (0,2 mm) och tejpas ihop.