Får jag betala mindre i renhållningsavgift om jag komposterar?

Ja. Om du komposterar själv behöver du inte betala avgift för den bruna tunnan med matavfall.

Du som vill kompostera behöver ansöka det och betala en handläggningsavgift på 2 468 kronor enligt 2023 års taxa. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Miljömässigt är det dock bättre att lämna matavfall i den bruna tunnan än att kompostera. Då kan det bli biogas och biogödsel av matavfallet.

Aktuella priser för renhållningsavgiften.

Mer information om kompostering och hur du ansöker.