Får jag betala mindre i renhållningsavgift om jag komposterar?

Miljömässigt är det bättre att lämna matavfall i brun tunna för bearbetning till biogas än att kompostera.

Om du vill kompostera själv behöver du ansöka hos miljöenheten. De har en handläggningsavgift på 2380 kronor enligt 2022 års taxa och är fastställd av kommunfullmäktige.

Om ansökan blir godkänd, så behöver du ej betala matavfallsinsamlingsavgiften på 225 kronor  per år om du bor i villa, för fritidshus 113 kronor per år.