Var beställer jag tömning av slamavskiljare (3-kammarsbrunn)?

Beställ tömning hos vår entreprenör Maserfrakt AB.

Du når Maserfrakt AB på telefon: 010-264 54 56.