Varför står det lägenhetsavgift på min faktura trots att jag bor i ett hus?

Lägenhetsavgift är en grundavgift för att det finns ett hus med indraget vatten och avlopp.