Varför står det lägenhetsavgift på min räkning trots att jag bor i hus?

Lägenhetsavgift är en grundavgift för att det finns ett hus med indraget vatten och avlopp.