Vart vänder jag mig när det gäller tömning av sluten wc-tank?

Beställ tömning hos vår entreprenör Maserfrakt AB på telefon: 0243-25 70 22.