Vilken hårdhet har vattnet i Säters kommun?

I Säters kommun finns 12 vattenverk som var och en har egna vattentäkter, vilket medför att det finns variationer på hårdheten. Hårdheten mäts i tyska grader (dH), där 1–6 dH klassas som mjukt vatten, 6–10 är medelmjukt vatten och 10‑21 är hårt vatten. Dricksvatten ska ha ett pH-värde på mellan 7,0 och 9,0.

Konduktiviteten mäter vattnets elektriska ledningsförmåga och är ett mått på den totala halten av lösta joner i vattnet.

Mer information om vatten.