Vilken hårdhet har Säters kommuns vatten?

I Säters Kommun finns 12st vattenverk som var och en har egna vattentäkter, vilket medför att det finns variationer på hårdheten. Se tabellen nedan eller läs mer här.