Finns det någon allmän simskola i Säters kommun?

Nej Säters kommun erbjuder i dagsläget ingen allmän simskola.