När är det val?

Nästa val till Riksdag, Regionsfullmäktige och Kommunfullmäktige är den 11 september 2022. Det är val vart fjärde år.

Nästa val till Europaparlamentet är år 2024. Datum bestäms senare. Det är val vart femte år.

Nästa val till Sametinget är år 2025. Det är val vart fjärde år.