När är det val?

Nästa val till Europaparlamentet är 9 juni 2024. Det är val vart femte år.

Nästa val till Sametinget är år 2025. Det är val vart fjärde år.

Nästa val till Riksdag, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige är den 13 september 2026. Det är val vart fjärde år.