Hur introducerar ni mig i jobbet?

Alla nyanställda får en mentor den första tiden på den nya arbetsplatsen. Mentorn ansvarar för att genomföra kommunens övergripande introduktionsprogram tillsammans med dig. Mentorn ansvarar även för introduktionen på arbetsplatsen.