Hur jobbar kommunen med att ge utvecklingsmöjligheter för medarbetarna?

Kommunen erbjuder regelbundet och årligen utbildning för våra medarbetare – för att medarbetarna skall kunna hålla sig uppdaterade i arbetet, utvecklas och inspireras.

En plan för kompetensutveckling görs årligen på respektive sektor samband med verksamhetsplaneringen.