Vilket chefsstöd finns/kompetens hos cheferna?

Personalenheten leder, styr och stöttar chefer, men även externa stödfunktioner anlitas vid behov.

Cheferna har tillgång till chefsstöd rörande bland annat arbetsmiljö, arbetsrätt, rehabilitering och rekrytering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter