Vilket chefsstöd finns/kompetens hos cheferna?

Personalenheten leder, styr och stöttar chefer, men även externa stödfunktioner anlitas vid behov.

Cheferna har tillgång till chefsstöd rörande bland annat arbetsmiljö, arbetsrätt, rehabilitering och rekrytering.