Vem kan vara vigselförrättare?

Vigselförrättarna utses av Länsstyrelsen, oftast på förslag från kommunen.

Det går att ansöka direkt till Länsstyrelsen om att få bli vigselförrättare, men även då brukar Länsstyrelsen be kommunen att skriva vad de tycker om saken.

Det är inte meningen att någon ska vara vigselförrättare bara en enda gång, för ett särskilt par. För att få tillstånd att bara genomföra en vigsel krävs det särskilda skäl.

Alla vigselförrättare har gjort ett kunskapstest som visar att de förstår sin roll.