Är det bättre att lämna matavfall i det bruna sopkärlet, än att kompostera?

Ja, att göra biogas och biogödsel av matavfallet är ännu bättre för miljön än att kompostera det hemma.

Främsta anledningarna till det är:

  • Biogas minskar behovet av fossila bränslen.
  • Biogödsel minskar behovet av konstgödsel.
  • Har du egen kompost utsöndras växthusgaserna metangas och lustgas
  • I egen kompost går energin bort som värme
  • Lokalproducerat fordonsbränsle och biogödsel är viktigt ur försörjningstrygghet.