Är det bättre att lämna matavfall i det bruna sopkärlet, än att kompostera?

Att göra biogas och biogödsel av matavfallet är ännu bättre för miljön än att kompostera det hemma. Studier av livscykelanalyser visar att en gemensam rötning av matavfallet är bättre ur miljösynpunkt än att hushåll har egna komposter.
Främsta anledningarna till det är:
• Biogas minskar behovet av fossila bränslen
• Biogödsel minskar behovet av konstgödsel
• Egen kompost ger växthusgaserna metangas och lustgas
• I egen kompost går energi bort som värme
• Försörjningstrygghet av lokalproducerat fordonsbränsle och biogödsel