Är det svårt för barn att sortera?

Inga problem! Barn lär sig snabbt om vuxna förklarar vad som är matavfall och inte och gärna berättar vad matrester kan ”förvandlas” till. Barnen kommer även att matsortera i skolan, förskolan, på fritidshemmet och hemma hos kompisar när matavfallsinsamling är infört i hela kommunen.