Får jag kökskompostera med bokashi?

Ja, om du tar hand om allt matavfall – hela året om.

Du behöver ansöka om kompostering och ange att du använder bokashi som metod för komposteringen.

Du betalar en handläggaravgift på  på 2 468 kronor enligt 2023 års taxa. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Information om ansökan om kompostering.