Får jag som bor i hus kompostera mitt matavfall i stället för att sortera ut det?

Ur miljösynpunkt är det bättre att lämna in matavfallet till rötning i det bruna kärlet i stället för att kompostera hemma. Men du kan välja bort det bruna kärlet när du får möjligheten att välja abonnemang för ditt hushållsavfall.

 • Du kan välja bort det bruna kärlet om:
  • Du har en varmkompost som uppfyller de krav som ställs av Säters kommun.
  • Du komposterar allt matavfall, året om, som uppkommer i hushållet.
  • Du sköter om komposten på bästa sätt så att förmultningen sker optimalt. På så vis kan du minska mängden växthusgaser som bildas.
  • Det finns utrymme inom den egna fastigheten för användning av kompostjorden.
  • Du behöver skicka en ansökan till miljökontoret för handläggning, handläggningsavgiften är 2276 kronor från 2020-01-01.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter