Får jag som bor i hus kompostera mitt matavfall i stället för att sortera ut det?

Ur miljösynpunkt är det bättre att lämna in matavfallet till rötning i det bruna kärlet i stället för att kompostera hemma. Då görs det biogas och biogödsel av ditt matavfall.
Men vill du hellre kompostera matavfallet hemma går det bra. Det är några saker du behöver tänka på.

Komposten ska:

  • Vara skadedjurssäker. Runda hål får vara max 8 mm i diameter och springor max 5 mm breda.
  • Ha tillräcklig volym. Per person i hushållet behövs minst 100 liter för oisolerade behållare, minst 75 liter för behållare med 3 cm isolering och minst 50 liter för behållare med 6 cm isolering.
  • Vara utformad så att allt komposterbart hushållsavfall kan komposteras – även till exempel kött och fisk.
  • Skötas så att den fungerar och inte orsakar olägenhet för människor eller miljön.

Du betalar en handläggaravgift på  på 2 468 kronor enligt 2023 års taxa. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige.

Information om ansökan om kompostering.