Gör mitt lilla matavfall någon nytta?

Även lite matavfall kommer till nytta. En påse med matavfall kan ge energi som räcker till att köra 4 kilometer med en biogasbil. Om alla bidrar blir det mycket tillsammans.