Gör mitt lilla matavfall någon nytta?

Även lite matavfall kommer till nytta. En påse med matavfall kan ge energi som räcker till att köra fyra kilometer med en biogasbil. Om alla bidrar blir det mycket tillsammans.