Hamnar inte allt avfall i samma behållare ändå?

Matavfallet blandas aldrig med det övriga hushållsavfallet.

Dina kärl töms i två olika fack i sopbilen, ett för det som bränns upp och ett för matavfallet.

Om hämtpersonalen däremot upptäcker att du lagt ”vanliga sopor” i ditt matavfallskärl, måste kärlet tömmas i facket för brännbart. Då går dessvärre allt ditt insamlade matavfall till spillo. Var därför noga med att inte lägga fel avfall i kärlet för matavfall.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter