Hamnar inte allt avfall i samma behållare ändå?

Matavfallet blandas aldrig med det övriga hushållsavfallet.

Dina kärl töms i två olika fack i sopbilen, ett för det som bränns upp och ett för matavfallet.

Om hämtpersonalen däremot upptäcker att du lagt ”vanliga sopor” i ditt matavfallskärl, måste kärlet tömmas i facket för brännbart. Då går dessvärre allt ditt insamlade matavfall till spillo. Var därför noga med att inte lägga fel avfall i kärlet för matavfall.