När får fritidshusen sin bruna tunna?

Fritidshusen kommer att få sin bruna tunna under våren.