Vad händer med matavfallet?

Papperspåsar med matavfall i lägger du i bruna sopkärl. Matavfallet hämtas sedan av en sopbil med två fack. I det ena facket töms matavfallet och i det andra facket töms det osorterade avfallet från det gröna sopkärlet. Matavfallet finfördelas till en massa som sedan rötas och blir till biogas och ekologisk biogödsel. Biogas tankar vi bilar och andra fordon med, biogödsel används som gödningsmedel på åkrarna.