Vad händer med matavfallet?

Papperspåsar med matavfall i läggs i bruna sopkärl. Matavfallet hämtas sedan av en sopbil med två fack. I det ena facket töms matavfallet och i det andra facket töms det osorterade avfallet som ligger i den gröna sopkärlet. Matavfallet finfördelas till en massa som sedan rötas och blir till biogas och ekologisk biogödsel. Biogas tankar vi bilar och andra fordon med, biogödsel används som gödningsmedel i odlingar.