Ekonomisk hjälp

Om pengarna inte räcker till det allra viktigaste, som mat, kläder och boende, kan en vuxen i din familj prata med socialtjänsten. Vi kan hjälpa till så att det blir enklare för er.

Mer information om ekonomiskt bistånd.