Jag behöver gömma mig. Vad kan jag få för hjälp och hur?

Utsätts du får våld eller hot kan du vända dig till Socialtjänsten. Vi kan hjälpa till med skyddat boende och kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter och organisationer om det behövs. Du kan även kontakta socialtjänsten för råd och stöd.