Jag behöver gömma mig. Vad kan jag få för hjälp och hur?

Utsätts du får våld eller hot kan du vända dig till Socialtjänsten. Vi kan hjälpa till med skyddat boende och kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter och organisationer om det behövs. Du kan även kontakta socialtjänsten för råd och stöd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter