Jag fruktar att jag kommer bli utsatt för våld. Vart kan jag vända mig och vilken hjälp kan jag få?

För dig som är barn eller ungdom under 18 år:

Du kan vända dig till skolkuratorn, ungdomsmottagningen och öppenvården. Du kan då få råd och samtalsstöd för att prata om vad som ligger bakom den rädslan. Du kan då också få vidare hjälp om det skulle behövas.

För dig som är 18 år och uppåt:

Du kan kontakta Socialtjänsten för hjälp om du känner dig orolig att utsättas för våld. Socialtjänsten kan hjälpa dig med råd och stödsamtal, skydd och tillfälligt boende om det skulle behövas bland annat. Man kan också ringa kvinnojouren direkt, är det akut ska man ringa polisen.