Vad gör man när barn far illa, vid misshandel, kvinnofrid, dvs. anmälan till myndighet?

Om du får veta eller misstänker att ett barn eller ungdom far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten. Om du tycker att det är akut fara ska du omedelbart ringa 112. Det går även bra att kontakta socialtjänsten om du bara vill rådfråga kring din oro om barnet.

Kontorstid vänder du dig till socialtjänsten i den kommun som barnet bor. Kontakt kvällar och helger efter kontorstid når du vår socialjour via telefon 112.
Till socialjouren vänder man sig med akuta ärenden som inte kan vänta till nästa vardag, som akuta ärenden rörande barn, omhändertagande enligt Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) samt familjerelaterat våld.