Hur gör jag med räkningarna i dödsboet när inte pengarna räcker till?

Dödsboet får inte betala några skulder förrän en månad efter bouppteckningen om det inte är klart att pengarna räcker till alla skulder. Finns det inga tillgångar i dödsboet, eller om pengarna räcker enbart till begravningen, bör de anhöriga kontakta socialkontoret i kommunen så snart som möjligt så de kan göra en dödsboanmälan till Skatteverket. Det bör ske inom två månader från dödsfallet. Skatteverket registrerar och förvarar dödsboanmälan. Bifoga en kopia av dödsboanmälan när du skickar en begäran till fordringsägarna om att skriva av skulderna.