Kan de efterlevande ärva skulder?

De efterlevande ärver inte skulder, utan skulder som inte kan betalas med tillgångar ur dödsboet måste avskrivas.