Vem betalar begravningen?

Kostnaderna för begravningen tas normalt ur dödsboet, inte från de efterlevande. Finns det inte tillgångar i dödsboet för att betala begravning och gravstenen så kan ni som anhöriga ansöka om ekonomiskt bistånd. Ni behöver då komma in med kostnadsförslag. Ekonomsikt bistånd söker ni hos socialkontoret i den avlidnes kommun. Om ni beställer en begravning och det saknas täckning för kostnaden hos dödsboet blir den som beställer begravningen betalningsansvarig.