När kommer försörjningsstödet att betalas ut?

Handläggningstiden för att få försörjningsstöd sker skyndsamt men ca en vecka om din ansökan är komplett.