Hur påverkar planerna vad jag kan göra med det jag äger?

En detaljplan reglerar mark-och vattenanvändningen. Den anger hur och vart du får bygga inom ett visst område. Planbestämmelserna är juridiskt bindande och måste därför följas. Eftersom det kan finnas flera gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser för samma fastighet rekommenderar vi dig att ta kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltning på Säters kommuns  för att ta reda på vad som gäller på just din fastighet.