Hur påverkar planerna vad jag kan göra med det jag äger?

En detaljplan reglerar mark-och vattenanvändningen. Den anger hur och vart du får bygga inom ett visst område. Planbestämmelserna är juridiskt bindande och måste därför följas. Eftersom det kan finnas flera gällande detaljplaner och/eller områdesbestämmelser för samma fastighet rekommenderar vi er att ta kontakt med Säters kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning för att ta reda på vad som gäller på just din fastighet

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter