Kan jag gör något på en plats där detaljplanen inte tillåter det, kan jag få ändrat på planen?

Det är ungefär samma process för att ändra på en detaljplan som att ta fram en ny plan. Därför görs i första hand nya planer istället för att ändra på de gamla. På detta sätt blir det både tydligare och lättare att förstå vad som gäller för platsen när det bara finns en plan istället för två eller fler.

För att kommunen ska ta fram en ny plan behövs ett planbesked. Vem som helst kan ansöka om detta, men det kostar pengar. Hur mycket beror på om kommunen beslutar att göra en ny detaljplan eller inte. En mindre åtgärd kostar 9 000 kronor, en medelstor åtgärd 15 000 kronor och en stor åtgärd 25 000 kronor. Säters kommun gör bedömningen om åtgärdens storlek enligt plan- och bygglovstaxan.

Om kommunen beslutar att inte göra en detaljplan tas ändå en avgift ut på 60 procent av ovanstående belopp.

Mer information om plan- och bygglovtaxan.