Om jag vill göra något på en plats där detaljplanen inte tillåter det, kan jag få ändrat på planen? Vad kostar det i så fall?

Idag är det ungefär samma process för att ändra på en plan som att ta fram en ny plan. Därför görs i första hand nya planer istället för att ändra på de gamla. På detta sätt blir det både tydligare och lättare att förstå vad som gäller för platsen när det bara finns en plan istället för två eller fler.

För att kommunen ska ta fram en ny plan behövs ett planbesked. Vem som helst kan ansöka om detta, men det kostar pengar. Hur mycket beror på om kommunen beslutar att göra en ny detaljplan eller inte. En mindre åtgärd kostar 9 000 kr, en medelstor åtgärd 15 000 kr och en stor åtgärd 25 000 kr. Säters kommun gör bedömningen om åtgärdens storlek enligt Plan och bygglovstaxan. Om kommunen beslutar att inte göra en detaljplan tas ändå en avgift ut på 60 % av ovanstående belopp.