Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder

Kontaktinformation

Gatuenheten
Telefon: 0225-55000

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Snöskottningen för personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder avser att bidra till att du som äldre och du med med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder även vintertid skall ges möjlighet att bo kvar i din egna fastighet.

Riktlinjer vid stöd till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder avseende snöskottning

Kvalificeringskrav för berörd tjänst :

  • Ansökan skall ske via avsedd blankett
  • Sökande skall i sin ansökan kunna påvisa att sökande har nedsatt rörelseförmåga eller annat funktionshinder som hindrar dem att utföra snöskottning
  • Sökande måste vara boende samt skriven på berörd adress
  • Det får ej finnas make/maka/släkting eller annan person boende på samma adress som ej uppfyller kvalificeringskraven
  • Taxan är 950 kr/säsong
  • Snöskottning skall omfatta endast den del av tomtytan som är behövlig för den dagliga livsföringen, således röjning mellan bostadshuset till befintlig gata/väg samt till eventuella nödvändiga ekonomi- och sanitetsutrymmen.
  • Snöskottning av garageinfart prövas restriktivt. Bilen skall vara nödvändig för den dagliga livsföringen.
  • Snöskottning beviljas ej för uthyrd eller hyrd lägenhet, ej heller om yngre anförvant bor på eller i anslutning till fastigheten.