Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Snöskottning till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder

Kontaktinformation

Gatuenheten
Telefon: 0225-55000

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Snöskottningen för personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder avser att bidra till att du som äldre och du med med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder även vintertid skall ges möjlighet att bo kvar i din egna fastighet.

Riktlinjer vid stöd till personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder avseende snöskottning

Kvalificeringskrav för berörd tjänst :

  • Ansökan skall ske via avsedd blankett
  • Sökande skall i sin ansökan kunna påvisa att sökande har nedsatt rörelseförmåga eller annat funktionshinder som hindrar dem att utföra snöskottning
  • Sökande måste vara boende samt skriven på berörd adress
  • Det får ej finnas make/maka/släkting eller annan person boende på samma adress som ej uppfyller kvalificeringskraven
  • Taxan är 950 kr/säsong
  • Snöskottning skall omfatta endast den del av tomtytan som är behövlig för den dagliga livsföringen, således röjning mellan bostadshuset till befintlig gata/väg samt till eventuella nödvändiga ekonomi- och sanitetsutrymmen.
  • Snöskottning av garageinfart prövas restriktivt. Bilen skall vara nödvändig för den dagliga livsföringen.
  • Snöskottning beviljas ej för uthyrd eller hyrd lägenhet, ej heller om yngre anförvant bor på eller i anslutning till fastigheten.

pensionärsskottning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close