Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Taxa för hemtjänst

Kontaktinformation

Pernilla Lindgren
Avgiftshandläggare
Telefon: 0225-55172

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Hemtjänsttaxa beslutas av kommunfullmäktige utifrån gällande prisbasbelopp.

Avgiftssystemet

Omvårdnadstaxan indelad i tre nivåer enligt följande:

Nivå 1

Kostnaden är 1 007 kr/månad.
Nivå 1 innebär service eller personlig omvårdnad vardagar.

Nivå 2

Kostnaden är 1 510 kr/månad.
Nivå 2 innebär service och personlig omvårdnad vardagar.

Nivå 3

Kostnaden är 2 013 kr/månad.
Nivå 3 innebär service och/eller personlig omvårdnad vardagar och helger

Avgifterna i de olika nivåerna är kopplade till basbeloppet för att underlätta automatiska prisjusteringar vid varje årsskifte.

Avgift för punktinsats

De som har begränsade insatser blir debiterade enligt en fast avgift.
Avgiften är 427 kr/månad.
Punktinsatsen får vara max 2,5 timmar/kalendermånad.

Som punktinsats räknas:

  • Insats en gång per dag (5 min) ex.: ögondroppar, stödstrumpa, tillsyn, medicin
  • Dusch en gång i veckan
  • Inköp en gång i veckan
  • Tvätt en gång i veckan
  • Städ en gång var fjärde vecka

Kombination av punktinsatserna ska ej förekomma. Om någon har behov av fler än en punktinsats debiteras den enligt nivå 1 eller högre.

Trygghetslarm

Avgiften är 202 kr/månad
Om man har beviljat bistånd om hemtjänstinsatser enligt nivå 1-3, ingår larmet i den avgiften.

Dagverksamhet

Avgiften är 46 kr/tillfälle

Städ av hemtjänstens städpatrull

Avgiften är 427 kr
Städ beviljas som regel 1 gång/månad och räknas då som punktinsats enligt det nya avgiftssystemet.
Om man beviljas städ mer än en gång/månad är det inte längre en punktinsats utan man hamnar i nivå 1 i det nya avgiftssystemet. Avgiften blir då 888 kr. Om man har beviljat bistånd om hemtjänstinsatser enligt nivå 1-3, ingår städen i den avgiften.