Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Taxa i Särskilt boende

Kontaktinformation

Pernilla Lindgren
Avgiftshandläggare
Telefon: 0225-55172

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Avgifter i särskilt boende

Du debiteras för kostnader motsvarande kommunens utlägg med ett fast belopp per påbörjad kalendermånad.  Inga avdrag från kostnadsersättningen görs vid frånvaro från bostaden.

Omvårdnadsavgift

2 013 kr/månad

Matkostnad

2 907 kr/månad
(varav kostanden för råvaror är 1 935 kr/månad, och förbehållsbeloppet ska du alltid betala råvarukostnaden för maten)

Korttidsvistelse

Avgiften är 164 kr/dygn
Korttidsvistelse avser växelvård, avlastning, gästplats eller annan tillfällig vistelse i särskild boendeform.

Generell avgift

I äldreboenden med helinackordering tillhandahålls följande produkter för de äldre:

  • Förbrukningsvaror (för daglig skötsel av bostaden)
    Avgift:  200 kr/månad
  • Vissa möbler, husgeråd, verktyg m.m.
    Avgift:  100 kr/månad
  • Hjälpmedel
    Avgift: 50 kr/månad

Hyra i kommunens boende

Du som på Fågelsången, Skedvigården eller Enbackagården betalar din hyra direkt till Säterbostäder.