Informationssamtal när föräldrar inte är överens

Kontaktinformation

Socialkontoret reception

Telefon: 0225-55 165

Besöksadress:

Gränsgatan 3 A, 1 tr
783 30 Säter

Postadress:

Säters kommun
Socialkontoret
Box 300
783 27 Säter

 


Tack för ditt meddelande.

Informationssamtal genomförs med föräldrar som inte bor tillsammans och som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge.

Familjerätten erbjuder from 1 januari 2022 informationssamtal enligt den nya ”Lagen 2021:530 om informationssamtal”. Från och med 1 mars 2022 har domstolen rätt att kräva att föräldrar deltagit i ett informationssamtal innan en stämningsansökan lämnas in till dem.

Informationssamtalet syftar till att ge information om den rättsliga processen och dess påverkan på barn och om möjligheten att få stöd för att kunna göra överenskommelser och på det sättet undvika en rättslig process. Samtalen hålls gemensamt om inte särskilda skäl finns till enskilda samtal. Samtalet erbjuds i den kommun där barnet är folkbokfört. Samtalet ska erbjudas så snart som möjligt inom fyra veckor. Om erbjuden tid avböjs av någon av föräldrarna räknas ändå tidsfristen som uppfylld. Undantag från fyraveckorsregeln kan förekomma. Intyg på genomfört samtal ges.