Information om Sverige

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Länsstyrelsen har tagit fram en webbsida med information till nyanlända.

Där ska du kunna hitta svar på frågor om hur svenska samhället f​​​​ungerar och vilka myndigheter som du kommer i kontakt med under din första tid i landet.

Du kan följa steg för steg hur det fungerar från det du fått ditt uppehållstillstånd tills dess att du ska vara delaktig i det svenska samhället och har fått ett arbete eller går en utbildning.