Vem gör vad för dig som nyanländ?

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

När en nyanländ fått uppehållstillstånd är det tänkt att personen ska utforma en plan över sina aktiviteter under den kommande tiden i Sverige. Om planen följs ges ekonomisk kompensation både för själva upprättandet av planen och för att planen ska kunna genomföras.

  • Migrationsverket har hand om asyltiden och den inledande kartläggningen av den nyanländ.
  • Arbetsförmedlingen ska efter beviljat uppehållstillstånd hålla etableringssamtal, hjälpa till att skapa en etableringsplan och eventuellt hjälpa till med att hitta bostad. Arbetsförmedlingen är även ansvarig för upphandlingen av tjänsterna hos lotsföretagen.
  • Kommunerna har hand om bostadsförsörjning, undervisning i svenska språket, samhällsorientering och insatser för barn och ungdomar.
  • Länsstyrelsen ska se till att det finns beredskap hos kommunerna.
  • Försäkringskassan har övergripande ansvar för att samordna rehabiliterande insatser, betala ut etableringsersättning och tilläggsersättning för barn och bostad.
  • Regionen bidrar med information för bedömningen av den nyanländes prestationsförmåga och har en viktig roll i deras tillgång till hälso- och sjukvård.

Rätt till tolk

Den som inte förstår det svenska språket har rätt till tolk i sin kontakt med alla myndigheter. Säters kommun har avtal med tolkförmedlingen i Borlänge.