Vill du hjälpa en nyanländ?

Kontaktinformation

Socialkontoret

Reception tel. 0225-55 165


Tack för ditt meddelande.

Du kan hjälpa en nyanländ genom att ta emot ett barn eller ungdom i ditt hem för boende, ett så kallat familjehem.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn eller en ungdom i ditt hem som blir boende hos dig för en kortare eller längre tid. Barnet/ungdomen blir en del i din familj och ni ersätter de biologiska föräldrarna i vardagen.

Det innebär att du som vuxen tillgodoser barnets vardagliga behov av närhet, trygghet och mat. Det innebär också att du tar ansvar för att barnet får den hälso- och sjukvård som det behöver och att du till exempel skjutsar till aktiviteter.

Om du är intresserad av att bli familjehem kan du kontakta kommunens familjehemssekreterare.
Du når dem via socialkontorets reception på telefonnummer 0225-551 65.