Samhällsinformation

Kontaktinformation

Integrationssamordnare

Tel: 0225-55457

Besöksadress:

Jönshyttevägen 4
Säter

 


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun har en samhällsinformations kurs för dig som är nyanländ i Sverige. Samhällsinformationen ger dig grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet är att du ska få kunskap om hur samhället i Sverige är organiserat och om det praktiska vardagslivet.

Kursen samhällsinformation är på 100 timmar vilket fördelas på 1 dag i veckan till dess att de 100 timmarna är uppnådda. Kursen ges på svenska och på det språk du talar.

Samhällsinformationen innehåller följande delar:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige

För att anmäla sig till kursen samhällsinformation kontaktar man kommunens integrationssamordnare.