Synpunkter, klagomål och beröm

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Om du har synpunkter på de insatser eller det bemötande du fått inom någon av sociala sektorns verksamheter är det viktigt att vi får veta det. Dina synpunkter är mycket värdefulla i vårt ständiga utvecklingsarbete. Framför allt är de viktiga för att du som inte är nöjd ska kunna få rättelse eller en förklaring.

Vad kan synpunkter, önskemål och beröm handla om?

Vad som kan orsaka missnöje eller behov av att få lämna synpunkter är individuellt. Det viktiga är att var och en som upplever sig illa eller orättvist behandlad eller vill lämna andra synpunkter ska tas på allvar. Det är den egna upplevelsen som avgör.
Det kan exempelvis handla om:

 • Bemötande – negativt eller positivt av anställda eller förtroendevalda.
 • Tillgänglighet – telefontider, besökstider, nåbarhet, öppethållande etc.
 • Handläggning – handläggningstid, delgivning, samarbete med handläggare eller personal.
 • Inflytande delaktighet – omfattning, form.
 • Samverkan – socialförvaltningens samverkan med andra samhällsorgan och organisationer.

När det gäller överklaganden och andra formella klagomål hanteras de liksom tidigare enligt särskild lagstiftning.

Hur kan jag lämna synpunkter, önskemål och beröm?

Du kan framföra dina synpunkter direkt till den personal du har kontakt med.
Du kan också be den personal du har kontakt med att få en blankett för synpunkter och klagomål. Den fyller du i och skickar in (kostnadsfritt) till socialförvaltningen, där den registreras och behandlas i enlighet med rutinerna för klagomålshantering.

Om du vill så kan du även lämna dina synpunkter, klagomål och beröm anonymt.

Inom en månad ska du få ett svar som beskriver vad som blev resultatet av din synpunkt/ klagomål.

 •  
   
 •  
 •  
 •  
 •  

Offentlighetsprincipen och Dataskyddsförordningen (GDPR)

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär i korthet att all din korrespondens med Säters kommun blir en allmän handling som diarieförs hos oss.

Dina inlämnade personuppgifter kommer att förtecknas i ett dataregister hos kommunen och behandlas enligt Dataskyddsförordning

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig.

De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera de synpunkter som vi får in från dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Läs mer om dataskyddsförordningen (GDPR)