Coronavirussjukdom Covid-19/Also in other languages

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Uppdaterad 2021-06-01

LÄNK: till Lättläst information med bilder

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer. Om du är så sjuk att egenvård i hemmet inte räcker, ring Vårdguidens telefonnummer 1177, besök inte vårdcentral eller akutmottagning. Sök information på krisinformation.se, 1177.se och Folkhalsomyndigheten.se. Först om du inte hittar svar på dina frågor, eller inte kan söka på nätet: Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om Coronaviruset.

Vaccination

Aktuell information om vaccination mot covid-19 hittar du på Region Dalarnas sidor på 1177.se. 

Det är Region Dalarna som ansvarar för vaccinationerna. I Säters kommun genomför Kronans Apotek  vaccinationer för det som kallas Fas 4. Fas 4 innefattar alla över 18 år (upp till 59 år) som inte har några riskfaktorer.  Du behöver inte vaccinera dig i din hemkommun, utan kan söka efter lediga vaccinationstider hos andra vaccinatörer.

Bokning på Kronans apotek gör du här.  

OBS! Du kan endast boka vaccination om du tillhör den åldergrupp som vaccineras just nu. På bokningslänken hittar du information om vilka åldrar som vaccineras just nu,

Vaccination är vägen ut ur pandemin. Boka din vaccinationstid när det är din åldersgrupp erbjuds vaccin.

Självprovtagning

Region Dalarna erbjuder självprovtagning för de som är 13 år och äldre. Bokning av prov gör du via 1177.se. Har du symptom bör du testa dig. Det gäller barn från förskoleklass och uppåt (Barn från förskoleklass till årskurs 3 provtas på vårdcentral)

I Säters kommun sker självprovtagningen UTANFÖR Folkets Hus, Järnvägsgatan 22 i Säter.

Läs om hur det går till på 1177.se Där finns även information om provtagning för vissa grupper där det fortfarande kommer ske på vårdcentral.

Översättning av information av självprovtagning.

Engelska om självprovtagning

Kurmanju om självprovtagning

Persiska om självprovtagning

Somaliska om självprovtagning

Swahili om självprovtagning

Arabiska om självprovtagning

Nationella föreskrifter och rekommendationer

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Här hittar du information om den tillfälliga covid-19-lagen  på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.

Följ de nationella råden

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta.

Information in other languages

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Om viruset och smittspridningen

Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Sjukvårdens rekommendationer

Region Dalarna är länets ansvariga smittskyddsmyndighet och det är regionens smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Råd till resenärer

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Skälen till en avrådan kan till exempel vara risk för allvarlig smittspridning.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk, även om du har milda symptom.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand.

Så hanterar Säters kommun situationen med Coronaviruset

Säters kommun följer nationella och regionala myndigheters rekommendationer. Säters kommun deltar i samverkanskonferenser med Länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga regionala aktörer. Vi rapporterar återkommande om läge och åtgärder till Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen har löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna och förmedlar informationen till kommunerna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. I Säters kommun finns beredskapsplaner för olika verksamheter. Våra främsta uppdrag handlar om att skydda de äldre samt att klara av personalförsörjningen för samhällsviktig verksamhet. Vi är arbetar med följande fokus:

 • Att vara en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer.
 • Att genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser.
 • Att ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka.
 • Att ge en samlad lägesbild för vår kommun samt verka för att information till allmänheten samordnas.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet är igång.

Säters bibliotek inklusive filialer

Biblioteken är öppna. Vi uppmanar dock dig att i första hand använda telefon och E-post, samt bibliotekets digitala tjänster för att få hjälp med dina biblioteksärenden.  Max 8 personer kan besöka biblioteket samtidigt. Biblioteken har enbart öppet när de är bemannade med personal.
För aktuella öppettider,  se Bibliotekens webbplats.

Detta kan du få hjälp med via telefon och E-post:

• Beställa böcker
• Boken kommer fortsätter som vanligt.
• Digital vägledning via telefon.
• Boka tid för plats vid kunddator.

Sporthallar, gym och simhall

Skönvikshallens simhall och gym är öppet för allmänheten. Övriga anläggningar är stängda för allmänheten.
Anläggningarna är dock öppna för aktiviteter för barn och unga födda 2001 och senare. Barn och unga kan även spela enstaka matcher.

Ishall

Se ovan. Ishallen är öppen för aktiviteter för barn och unga födda 2001 och senare

Ridhuset i Dalsbyn

Barn och unga födda 2001 och kan genomföra ridlektioner.

Ungdomens hus

Ungdomens hus har begränsat öppethållande.

Politiska sammanträden

Politiska sammanträden fortsätter att i huvudsak ske via distanslösningar.

Besöka kommunen

På grund av rådande situation är telefon eller mejlkontakt att föredra. Kommunens kundtjänst på Åsgränd 1 är öppen (vardagar kl. 07:45-12 samt 13-16) men för att minska risken för smitta uppmanar vi våra besökare att ringa oss eller kontakta oss via vår facebooksida istället för att komma förbi. Utanför Rådhuset finns brevlåda (på baksidan). Använd den om du vill lämna in något till kommunen.

Angående Säters förskolor och skolor

Barn med förkylning/symptom på luftvägsinfektion ska vara hemma. Region Dalarna rekommenderar att barn från förskoleklass provtas för covid-19 vid symptom. Övriga barn ska inte provtas vid milda symptom. Barn som testats positivt för covid-19 ska vara hemma minst sju dagar och barnet ska varit symptomfritt i minst 48 timmar, mildare symptom kan kvarstå efter de sju dagarna.
Efter vistelse i område med pågående smittspridning  är det för barn så som för vuxna, viktigt att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion. Om symptom uppstår på luftvägsinfektion ska barnet vara hemma. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vara hemma två dagar efter barnet blivit friskt.

Barn i hushåll där någon är smittad av covid ska vara hemma.

Vårdnadshavare informeras via Unikum till exempel vid tillfälliga stängningar.

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se, finns här: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips direkt till barn

Tips kring hur barn kan hantera oro finns här: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/fragor–svar-om-corona-viruset/

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Visa hänsyn mot äldre och svag, hjälp och stötta

Äldre och redan försvagade människor har visat sig extra sårbara för detta virus.

Alla behöver visa extra hänsyn till äldre och Folkhälsomyndigheten.

Besök på särskilda boenden

I Säters kommun berör detta särskilda boendena Fågelsången, Skedvigården, Enbackagården och korttidsboendet.

Vill du besöka någon som bor på ett särskilt boende i Säters kommun, kontaktar du boendet för att boka en tid.

Näringslivets erbjudanden

Näringslivet gör också insatser för den som är äldre. Här hittar du erbjudanden som hjälper dig som ska undvika fysiska sociala kontakter.

Hjälp med apoteksärenden

Apotek Kronan i Säter erbjuder att ringa och beställa apoteksvaror som du sedan hämtar utanför apoteket. Därför erbjuder Säters kommun inte längre hjälp med att köpa apoteksvaror. Telefonnummer till Apotek Kronans nationella kundtjänst är: 0771-612 612

Hjälp med att låna böcker

Ring till lånedisken på Säters bibliotek: 0225-55186 för att få hjälp att låna böcker.

Föreningar

Föreningslivet är en viktig resurs i samhället och flera av våra föreningar har det tufft nu. Säters kommun vill göra det vi kan för att underlätta situationen.

 • Föreningar kommer att få dispens med att skicka in av årsmötet beslutade verksamhetsberättelse, Kassaberättelse, Revisionsberättelse och Föreningsuppgifter efter senaste årsmöte och årsmötesprotokoll gällande verksamhetsåret.
 • Föreningsstöd som redan är beslutade kommer att betalas ut oavsett om föreningen har varit tvungen att avsluta säsongen tidigare utifrån rådande situation.
 • Lokaler kan bokas av utan kostnader.

Utsatta företag

Många företag har redan fått försämrade förutsättningar och ännu fler kommer få det, på grund av Coronasituationen. På nationell nivå görs insatser för att stärka företagen. På lokal nivå är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Säters kommun arbetar för att tillsammans med övriga dalakommuner på ett bra sätt hitta åtgärder som kan stötta de lokala företagen. Utifrån den rådande situationen just nu har Säters kommun tagit följande beslut om möjliga stödåtgärder till i första hand företag med säte i Säters kommun som har behov av detta:

 • De företag som har problem att betala kommunala avgifter/fakturor uppmanas att ta kontakt med oss för att hitta en lösning i form av till exempel anstånd. Kontakta: naring@sater.se
 • Kommunen kommer göra allt vi kan för att fakturor från leverantörer av varor och tjänster betalas så snabbt som möjligt. Har du behov av detta kontakta naring@sater.se
 • Kommunen skjuter upp tillsyns- och kontrollbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Företag med årlig tillsyn kan kontakta kommunen för bedömning om tillsynsbesöket går att skjuta upp. Kontakta naring@sater.se
 • Kommunen möjliggör att uteserveringar kan flytta ut sina verksamheter så snart som möjligt. Kontakta: bygg@sater.se
 • Företag/Företagare har möjlighet att vända sig till kommunens näringslivskontor vid frågor och vägledning. Kontakta: naring@sater.se eller telefon: 0225-55 000.

Kommunen kommer också uppmuntra sina medarbetare med ett lokalt presentkort. Du som är företagare har möjlighet att erbjuda dina produkter/varor inom ramen för presentkortet. Anmäl ditt intresse till E-post: naring@sater.se (presentkortet gäller till och med den 30 juni).

Fler lokala insatser hittar du på www.sater.se/naringsliv

Kontakt

Har du frågor och funderingar samt behöver ta del av Säters kommun stödåtgärder kontakta Näringslivsenheten på mail: naring@sater.se eller telefon: 0225-55 000.

Information

Här kan du som företagare hitta samlad företagsinformation, råd och stöd: Verksamt.se

Livsmedelsföretagare

Här finns samlad information till dig som är livsmedelsföretagare. Nya föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen berör dig som driver eller arbetar på restaurang eller café.
Smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Här följer en sammanfattning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

 • Alla serveringsställen stängs senast 20:30. Avhämtning av mat kan ske senare.
 •  Ett sällskap får vara max 8 personer. Det innebär att ett större sällskap måste delas upp i mindre grupper och sitta vid olika bord. Det ska vara minst en meter mellan grupperna.

• Det ska vara minst en meter mellan alla sällskap. Man räknar alltid avståndet mellan personer som sitter, inte mellan borden eller stolarna. Tänk på att det även ska vara en meters avstånd mellan ryggarna. Detta innebär också att det måste vara en meter mellan personer vid en buffé och sittande gäster.

• Att det ska vara minst en meter mellan sällskapen betyder också att det inte längre är tillräckligt med bara plexiglas som avskiljare, det ska också vara minst en meters avstånd.

• Det ska finnas möjligheter för dina gäster att tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handdesinfektion. Ha gärna både och!

• Ni har också ansvar för kö som uppstår till era verksamheter. Gör vad ni kan för att underlätta för gästerna att hålla avstånd, till exempel med hjälp av markeringar i golvet.

• Informera gästerna om hur de kan bidra till att minska smittspridningen hos er. Tänk på att ha tydlig och lättläst information och sätt upp den på ställen där era gäster uppehåller sig så att de kan läsa den.

• Gästerna får endast äta och dricka sittandes vid sina platser. De får dock hämta mat och dryck vid en disk, buffé eller liknande om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

• Öka avståndet på platser i serveringen där det uppstår trängsel.
Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret i Säters kommun.
Telefon: 0225-55 000
E-post: miljo@sater.se

Information från myndigheter och statliga verk

Information från företagsorganisationer och andra näringslivsfrämjare

Informationsmaterial att ladda ner och sätta upp

På MSBs hemsida finns informationsmaterial att ladda ner och sätta upp för att påminna besökare om hur de bäst undviker smittspridning. Det finns även en checklista för dig som verksamhetsutövare om hur du kan anpassa din verksamhet så att du, dina medarbetare, besökare och kunder kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

MSBs hemsida med material att ladda ner hittar du här. 

Så hanterar Länsstyrelsen situationen med Coronaviruset

Länsstyrelsen har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion (vilket betyder att flera medarbetare enbart arbetar med att hantera frågor kopplat till coronaviruset) och följer löpande händelseutvecklingen. Länsstyrelsen deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter och håller i regionala möten med länets aktörer. Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Här hittar du mer myndighetsinformation om Coronaviruset

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter