Coronavirussjukdom Covid-19/Also in other languages

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Uppdaterad 2022-04-01

Om du är så sjuk att egenvård i hemmet inte räcker, ring Vårdguidens telefonnummer 1177. Sök information på krisinformation.se, 1177.se och Folkhalsomyndigheten.se. Först om du inte hittar svar på dina frågor, eller inte kan söka på nätet: Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om Coronaviruset.

Från och med den 1 april klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Det är ändå viktigt att fortsatt stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Särskilda rekommendationer gäller även inom vård och omsorg.

Vaccination

Aktuell information om vaccination mot covid-19 hittar du på Region Dalarnas sidor på 1177.se. 

Det är Region Dalarna som ansvarar för vaccinationerna.

Vaccination är viktigt för både dig som enskild person (för att undvika att bli allvarligt sjuk), men också för att undvika att smitta andra.

Självprovtagning

Region Dalarna erbjuder inte längre provtagning för allmänheten.

Nationella föreskrifter och rekommendationer

Detta gäller just nu.

Information in other languages

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Om viruset och smittspridningen

Sjukvårdens rekommendationer

Region Dalarna är länets ansvariga smittskyddsmyndighet och det är regionens smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Råd till resenärer

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Skälen till en avrådan kan till exempel vara risk för allvarlig smittspridning.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk, även om du har milda symptom.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand.

Så hanterar Säters kommun situationen med Coronaviruset

Säters kommun följer nationella och regionala myndigheters rekommendationer. Säters kommun deltar i samverkanskonferenser med Länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga regionala aktörer. Vi rapporterar återkommande om läge och åtgärder till Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen har löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna och förmedlar informationen till kommunerna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. I Säters kommun finns beredskapsplaner för olika verksamheter. Våra främsta uppdrag handlar om att skydda de äldre samt att klara av personalförsörjningen för samhällsviktig verksamhet. Vi är arbetar med följande fokus:

  • Att vara en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer.
  • Att genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser.
  • Att ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka.
  • Att ge en samlad lägesbild för vår kommun samt verka för att information till allmänheten samordnas.

Besöka kommunen

Du är välkommen att besöka oss, men kom ihåg att stanna hemma vid symptom.

Här hittar du mer myndighetsinformation om Coronaviruset