Coronavirussjukdom Covid-19/Also in other languages

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Uppdaterad 2020-04-07

LÄNK: till Lättläst information med bilder

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer. Om du är så sjuk att egenvård i hemmet inte räcker, ring Vårdguidens telefonnummer 1177, besök inte vårdcentral eller akutmottagning. Sök information på krisinformation.se, 1177.se och Folkhalsomyndigheten.se. Först om du inte hittar svar på dina frågor, eller inte kan söka på nätet: Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om Coronaviruset.

Gör så här:

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.
 • Besök inte äldreboenden och sjukhus.
 • Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten.
 • Håll avstånd och ta personligt ansvar.

Information in other languages

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Om viruset och smittspridningen

Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Sjukvårdens rekommendationer

Region Dalarna är länets ansvariga smittskyddsmyndighet och det är regionens smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Råd till resenärer

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Skälen till en avrådan kan till exempel vara risk för allvarlig smittspridning.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk, även om du har milda symptom.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Så hanterar Säters kommun situationen med Coronaviruset

Säters kommun följer nationella och regionala myndigheters rekommendationer. Säters kommun deltar i samverkanskonferenser med Länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga regionala aktörer. Vi rapporterar återkommande om läge och åtgärder till Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen har löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna och förmedlar informationen till kommunerna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. I Säters kommun finns beredskapsplaner för olika verksamheter. Vi har uppdaterat våra planer som relaterar till pandemi, och planerar utifrån vad som hänt, och vad som kan komma att hända. Vi är arbetar med följande fokus:

 • Att vara en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer.
 • Att genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser.
 • Att ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka.
 • Att ge en samlad lägesbild för vår kommun samt verka för att information till allmänheten samordnas.

Angående Säters gymnasieutbildning/vuxenutbildning på Dahlanders kunskapscentrum

Säters kommun följer rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att övergå till fjärr/distansundervisning. Berörda elever har fått information. Distansundervisning påbörjades 18 mars.

Angående Säters förskolor och skolor

Barn med förkylning/symptom på luftvägsinfektion ska vara hemma. Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som hittills setts av coronavirus har koppling till skolor eller barn.
Efter vistelse i område med pågående smittspridning  är det för barn så som för vuxna, viktigt att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion. Om symptom uppstår på luftvägsinfektion ska barnet vara hemma. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vara hemma två dagar efter barnet blivit friskt.

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se, finns här: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips direkt till barn

Tips kring hur barn kan hantera oro finns här: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/fragor–svar-om-corona-viruset/

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Visa hänsyn mot äldre och svag, hjälp och stötta

Äldre och redan försvagade människor har visat sig extra sårbara för detta virus.  Regeringen har beslutat om FÖRBUD att besöka äldreboenden.

Vi behöver visa extra hänsyn till alla äldre och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att äldre över 70 år ska begränsa onödvändiga sociala kontakter. Det innebär också att alla andra behöver hjälpa de äldre att begränsa sina sociala kontakter så mycket som möjligt. Hjälp dem handla, göra bankärenden och annat som behövs. Att begränsa sina sociala kontakter kan vara jobbigt. Därför är det viktig att hålla kontakt med de som man inte kan träffa. Ringas eller använda digitala hjälpmedel till exempel. Vi har samlat tips och instruktioner till olika digitala verktyg här. Du som närstående kan hjälpa den som är ovant att komma igång med digitala verktyg utifrån det som ligger på sidan.

Handlingshjälp till äldre

Säters kommun erbjuder hjälp att handla dagligvaror för den som inte har någon yngre släkting, vän eller bekant som kan hjälpa till:

Tjänsten går att beställa på måndagar och onsdagar kl. 8-11.

Beställ på telefonnummer 0225-55391.

Leverans sker dagen efter beställning. När du ringer till Hemfixarna får du veta vilka betalningssätt som är möjliga för den önskade butiken.

Kommunen erbjuder handling i den butik i kommunen som beställaren normalt handlar från. Det är dock inte är möjligt att betala på samma sätt i alla butiker. Det innebär att du kan behöva handla i en annan butik än vanligt, om du inte kan betala på det sätt som är möjligt i den vanliga butiken.

Näringslivet gör också insatser för den som är äldre. Här hittar du erbjudanden som hjälper dig som ska undvika fysiska sociala kontakter.

Föreningar

Föreningslivet är en viktig resurs i samhället och flera av våra föreningar har det tufft nu. Säters kommun vill göra det vi kan för att underlätta situationen.

Föreningar kommer att få dispens med att skicka in av årsmötet beslutade verksamhetsberättelse, Kassaberättelse, Revisionsberättelse och Föreningsuppgifter efter senaste årsmöte och årsmötesprotokoll gällande verksamhetsåret.
Föreningsstöd som redan är beslutade kommer att betalas ut oavsett om föreningen har varit tvungen att avsluta säsongen tidigare utifrån rådande situation.
Lokaler kan bokas av utan kostnader.

Utifrån hur behovet utvecklas kommer vi se över vad som eventuellt ytterligare kan göras.

Viktig information till alla arbetsgivare med medarbetare som bor i Säters kommun

Som du kanske känner till, så finns det ett beslut som gör det möjligt att stänga förskolorna och skolorna – om det skulle behövas för att hantera Coronasituationen. Idag finns inget sådant beslut, men som kommun behöver vi förbereda oss för OM det skolorna stängs.
Säters kommun vill uppmärksamma dig som arbetsgivare på att vi skickar ut information till vårdnadshavare om att vi vill att de pratar med sin arbetsgivare om vad som behövs vid OM förskolor/skolor skulle tvingas stänga.

Kommunen är skyldig att anordna barnomsorg för de barn vars båda vårdnadshavare av sin arbetsgivare är konstaterade tillhöra de medarbetare som krävs för att arbetsgivaren ska fortsätta bedriva samhällsviktig verksamhet. Det finns definierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vad som betraktas som samhällsviktig verksamhet, och det är du som arbetsgivare som ska ta ställning till om medarbetaren behövs för den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas. Här hittar du informationen från MSB som riktar sig till dig som arbetsgivare.

Dina medarbetare med barn i förskola/skola behöver få veta om ditt företag/organisation ser dem som nödvändiga för den samhällsviktiga verksamheten, så att de vet om de ska begära barnomsorg OM förskolor/skolor stängs under en period.
Det behövs inget intyg från arbetsgivaren just nu, men om det blir aktuellt kommer vi att begära det.

Utsatta företag

Många företag har redan fått försämrade förutsättningar och ännu fler kommer få det, på grund av Coronasituationen. På nationell nivå görs insatser för att stärka företagen. På lokal nivå är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Säters kommun arbetar för att tillsammans med övriga dalakommuner på ett bra sätt hitta åtgärder som kan stötta de lokala företagen. Utifrån den rådande situationen just nu har Säters kommun tagit följande beslut om möjliga stödåtgärder till i första hand företag med säte i Säters kommun som har behov av detta:

 • De företag som har problem att betala kommunala avgifter/fakturor uppmanas att ta kontakt med oss för att hitta en lösning i form av en avbetalningsplan. Kontakta: naring@sater.se
 • Kommunen kommer göra allt vi kan för att fakturor från leverantörer av varor och tjänster betalas så snabbt som möjligt. Har du behov av detta kontakta naring@sater.se
 • Kommunen skjuter upp tillsyns- och kontrollbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Företag med årlig tillsyn kan kontakta kommunen för bedömning om tillsynsbesöket går att skjuta upp. Kontakta naring@sater.se
 • Kommunen möjliggör att uteserveringar kan flytta ut sina verksamheter så snart som möjligt. Kontakta: bygg@sater.se
 • Företag/Företagare har möjlighet att vända sig till kommunens näringslivskontor vid frågor och vägledning. Mail: naring@sater.se eller telefon: 0225-55 000.

Kontakt

Har du frågor och funderingar samt behöver ta del av Säters kommun stödåtgärder kontakta Näringslivsenheten på mail: naring@sater.se eller telefon: 0225-55 000.

Information

Här kan du som företagare hitta samlad företagsinformation, råd och stöd: Verksamt.se

Information från myndigheter och statliga verk

Information från företagsorganisationer och andra näringslivsfrämjare

Så hanterar Länsstyrelsen situationen med Coronaviruset

Länsstyrelsen har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion (vilket betyder att flera medarbetare enbart arbetar med att hantera frågor kopplat till coronaviruset) och följer löpande händelseutvecklingen. Länsstyrelsen deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter och håller i regionala möten med länets aktörer. Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Här hittar du mer myndighetsinformation om Coronaviruset

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter