Coronavirussjukdom Covid-19/Also in other languages

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Uppdaterad 2021-11-02

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer. Om du är så sjuk att egenvård i hemmet inte räcker, ring Vårdguidens telefonnummer 1177, besök inte vårdcentral eller akutmottagning. Sök information på krisinformation.se, 1177.se och Folkhalsomyndigheten.se. Först om du inte hittar svar på dina frågor, eller inte kan söka på nätet: Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om Coronaviruset. OBS! Från den 29 september gäller nya nationella råd.

Vaccination

Aktuell information om vaccination mot covid-19 hittar du på Region Dalarnas sidor på 1177.se. 

Det är Region Dalarna som ansvarar för vaccinationerna.

Vaccination är vägen ut ur pandemin. Boka din vaccinationstid eller använd de drop in tider som Region Dalarna erbjuder.

Den 29:e september lättade de nationella restriktionerna, vilket ökar kontaktytorna mellan människor. Vaccination är viktigt för både dig som enskild person (för att undvika att bli allvarligt sjuk), men också för att undvika att smitta andra.

Självprovtagning

Region Dalarna erbjuder självprovtagning. Bokning av prov gör du via 1177.se. Har du symptom bör du testa dig. Det gäller barn från förskoleklass och uppåt.

I Säters kommun sker självprovtagningen UTANFÖR Folkets Hus, Järnvägsgatan 22 i Säter.

Läs om hur det går till på 1177.se Där finns även information om provtagning för vissa grupper där det fortfarande kommer ske på vårdcentral.

Översättning av information av självprovtagning.

Engelska om självprovtagning

Kurmanju om självprovtagning

Persiska om självprovtagning

Somaliska om självprovtagning

Swahili om självprovtagning

Arabiska om självprovtagning

Nationella föreskrifter och rekommendationer

Från den 29 september gäller nya nationella råd.

Information in other languages

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Om viruset och smittspridningen

Sjukvårdens rekommendationer

Region Dalarna är länets ansvariga smittskyddsmyndighet och det är regionens smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Råd till resenärer

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Skälen till en avrådan kan till exempel vara risk för allvarlig smittspridning.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk, även om du har milda symptom.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand.

Så hanterar Säters kommun situationen med Coronaviruset

Säters kommun följer nationella och regionala myndigheters rekommendationer. Säters kommun deltar i samverkanskonferenser med Länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga regionala aktörer. Vi rapporterar återkommande om läge och åtgärder till Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen har löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna och förmedlar informationen till kommunerna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. I Säters kommun finns beredskapsplaner för olika verksamheter. Våra främsta uppdrag handlar om att skydda de äldre samt att klara av personalförsörjningen för samhällsviktig verksamhet. Vi är arbetar med följande fokus:

  • Att vara en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer.
  • Att genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser.
  • Att ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka.
  • Att ge en samlad lägesbild för vår kommun samt verka för att information till allmänheten samordnas.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet är igång.

Säters bibliotek inklusive filialer

Biblioteken är öppna.
För aktuella öppettider,  se Bibliotekens webbplats.

Detta kan du få hjälp med via telefon och E-post:

• Beställa böcker
• Boken kommer fortsätter som vanligt.
• Digital vägledning via telefon.
• Boka tid för plats vid kunddator.

Sporthallar, gym och simhall

Från den 29:e september pågår verksamheten som vanligt.

Ungdomens hus

Ungdomens hus har öppet.

Besöka kommunen

Du är välkommen att besöka oss, men kom ihåg att stanna hemma vid symptom.

Angående Säters förskolor och skolor

Barn med förkylning/symptom på luftvägsinfektion ska vara hemma. Region Dalarna rekommenderar att barn från förskoleklass provtas för covid-19 vid symptom. Övriga barn ska inte provtas vid milda symptom. Barn som testats positivt för covid-19 ska vara hemma minst sju dagar och barnet ska varit symptomfritt i minst 48 timmar, mildare symptom kan kvarstå efter de sju dagarna.
Efter vistelse i område med pågående smittspridning  är det för barn så som för vuxna, viktigt att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion. Om symptom uppstår på luftvägsinfektion ska barnet vara hemma. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vara hemma två dagar efter barnet blivit friskt.

Barn i hushåll där någon är smittad av covid ska vara hemma.

Vårdnadshavare informeras via Unikum.

Från och med 1 november gäller nya rekommendationer.

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se, finns här: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips direkt till barn

Tips kring hur barn kan hantera oro finns här: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/fragor–svar-om-corona-viruset/

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Besök på särskilda boenden

Det går bra att besöka särskilda boenden.

Utsatta företag

På nationell nivå likväl som på regional och lokal nivå har man gjort insatser för att stärka företagen.

Kontakt

Har du frågor och funderingar om de olika stöden kontakta kommunens näringslivsenhet på mejl: naring@sater.se eller telefon: 0225-55 000 (växelnummer).

Information

Här kan du som företagare hitta samlad företagsinformation, råd och stöd: Verksamt.se

Mer information om lokala stödåtgärder finns på kommunens webbplats här.

Så hanterar Länsstyrelsen situationen med Coronaviruset

Länsstyrelsen har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion (vilket betyder att flera medarbetare enbart arbetar med att hantera frågor kopplat till coronaviruset) och följer löpande händelseutvecklingen. Länsstyrelsen deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter och håller i regionala möten med länets aktörer. Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Här hittar du mer myndighetsinformation om Coronaviruset

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter