Coronavirussjukdom Covid-19/Also in other languages

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Uppdaterad 2021-03-17

LÄNK: till Lättläst information med bilder

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer. Om du är så sjuk att egenvård i hemmet inte räcker, ring Vårdguidens telefonnummer 1177, besök inte vårdcentral eller akutmottagning. Sök information på krisinformation.se, 1177.se och Folkhalsomyndigheten.se. Först om du inte hittar svar på dina frågor, eller inte kan söka på nätet: Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om Coronaviruset.

Vaccination

Aktuell information om vaccination mot covid-19 hittar du på Region Dalarnas sidor på 1177.se

Självprovtagning

Region Dalarna erbjuder självprovtagning för de som är 13 år och äldre. Bokning av prov gör du via 1177.se. Har du symptom bör du testa dig. Det gäller barn från förskoleklass och uppåt (Barn från förskoleklass till årskurs 3 provtas på vårdcentral)

I Säters kommun sker självprovtagningen UTANFÖR Folkets Hus, Järnvägsgatan 22 i Säter.

Läs om hur det går till på 1177.se Där finns även information om provtagning för vissa grupper där det fortfarande kommer ske på vårdcentral.

Översättning av information av självprovtagning.

Engelska om självprovtagning

Kurmanju om självprovtagning

Persiska om självprovtagning

Somaliska om självprovtagning

Swahili om självprovtagning

Arabiska om självprovtagning

Nationella föreskrifter och rekommendationer

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

• Folkhälsomyndigheten anger att maxantalet i ett sällskap på restaurang är  fyra personer.

• Folkhälsomyndigheten anger  i föreskrift att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma. Föreskrifterna gäller inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser. Den som bedriver en sådan verksamhet blir bland annat skyldig att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, samt se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska kunna ha 10 kvadratmeter till sitt förfogande Dessutom måste verksamheterna tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.

Detta har tidigare varit en rekommendation som många har följt, men nu är det skarpa regler som kan tillsynas. I köpcentrum, varuhus och gallerior gäller maxantalet för alla butiker men inte för verksamheten totalt sett. Här är verksamhetsutövaren skyldig att ta bort eller spärra av inredning som gör att människor uppehåller sig i lokalerna. Länsstyrelsen utövar tillsyn över föreskrifterna. Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram en nationell tillsynsvägledning som stöd i det arbetet. Tillsynsvägledningen kommer att publiceras på myndighetens webbplats. Gäller från och med den 10 januari. Här hittar du information om den tillfälliga covid-19-lagen  på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats.

• Privata tillställningar som hålls i privata festlokaler och föreningslokaler får en gräns på max åtta personer. Gäller från den 10 januari.

• All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 7 februari. Det gäller bland annat badhus, museer och andra verksamheter.

• Folkhälsomyndigheten rekommenderar att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter, från den 7 januari

• Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

Följ de nationella råden

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta. Från och med 14 december är du skyldig att:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma. Du rekommenderas även att testa dig för pågående infektion.
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Samlas aldrig fler än åtta personer samtidigt.
 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.
 • Håll en god handhygien
 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp
 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Information in other languages

Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

Om viruset och smittspridningen

Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

Sjukvårdens rekommendationer

Region Dalarna är länets ansvariga smittskyddsmyndighet och det är regionens smittskyddsläkare som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Råd till resenärer

Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. Skälen till en avrådan kan till exempel vara risk för allvarlig smittspridning.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk, även om du har milda symptom.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll avstånd till andra och undvik att ta i hand.

Så hanterar Säters kommun situationen med Coronaviruset

Säters kommun följer nationella och regionala myndigheters rekommendationer. Säters kommun deltar i samverkanskonferenser med Länsstyrelsen, Region Dalarna och övriga regionala aktörer. Vi rapporterar återkommande om läge och åtgärder till Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen har löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna och förmedlar informationen till kommunerna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. I Säters kommun finns beredskapsplaner för olika verksamheter. Vi har uppdaterat våra planer som relaterar till pandemi, och planerar utifrån vad som hänt, och vad som kan komma att hända.  Våra främsta uppdrag handlar om att skydda de äldre samt att klara av personalförsörjningen för samhällsviktig verksamhet. Vi är arbetar med följande fokus:

 • Att vara en samverkande länk mellan regionala och lokala aktörer.
 • Att genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser.
 • Att ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka.
 • Att ge en samlad lägesbild för vår kommun samt verka för att information till allmänheten samordnas.

Kulturskolan

Kulturskolans verksamhet är igång.

Säters bibliotek inklusive filialer

Biblioteken är öppna. Vi uppmanar dock dig att i första hand använda telefon och E-post, samt bibliotekets digitala tjänster för att få hjälp med dina biblioteksärenden.  Max 8 personer kan besöka biblioteket samtidigt. Biblioteken har enbart öppet när de är bemannade med personal.
För aktuella öppettider,  se Bibliotekens webbplats.

Detta kan du få hjälp med via telefon och E-post:

• Beställa böcker
• Boken kommer fortsätter som vanligt.
• Digital vägledning via telefon.
• Boka tid för plats vid kunddator.

Sporthallar, gym och simhall

Dessa anläggningar, inklusive omklädningsrum är stängda för allmänheten. Hur länge beror på gällande rekommendationer.
Anläggningarna är öppna för aktiviteter för barn och unga födda 2001 och senare.

 • Årskort, halvårskort eller klippkort. Alla gäster som har någon form av träningskort får möjlighet att förlänga giltighetstiden på sitt träningskort. Du behöver inte göra någonting i dagsläget. Giltighetstiden på kortet förlängs i efterhand med den tidsperiod som kortet inte gått att använda på grund av att gym/simhall varit stängda. När du vill aktivera ditt träningskort igen så aktiverar du kortet genom att komma in till simhallens reception.
 • Vi uppmanar allmänheten till att använda våra utomhusanläggningar utifrån gällande rekommendationer om avstånd med mera. . Våra motionsspår är nypreparerade och ny skyltning finns på plats.

Ishall

Se ovan. Ishallen är öppen för aktiviteter för barn och unga födda 2001 och senare

Ridhuset i Dalsbyn

Barn och unga födda 2001 och kan genomföra ridlektioner.

Ungdomens hus

Kommunikation med unga sker via snapchat för aktuell information. Ungdomens hus är stängt tillsvidare.

Politiska sammanträden

Politiska sammanträden fortsätter att i huvudsak ske via distanslösningar.

Besöka kommunen

På grund av rådande situation är telefon eller mejlkontakt att föredra. Kommunens kundtjänst på Åsgränd 1 är öppen (vardagar kl. 07:45-12 samt 13-16) men för att minska risken för smitta uppmanar vi våra besökare att ringa oss eller kontakta oss via vår facebooksida istället för att komma förbi. Utanför Rådhuset finns brevlåda (på baksidan). Använd den om du vill lämna in något till kommunen.

Angående Säters gymnasieutbildning/vuxenutbildning på Dahlanders kunskapscentrum

Från och med den 7 december bedrivs undervisningen huvudsakligen på distans efter nationell rekommendation. Undantag gäller för:

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
 • nationella prov,
 • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
 • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
 • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Angående Säters förskolor och skolor

Barn med förkylning/symptom på luftvägsinfektion ska vara hemma. Region Dalarna rekommenderar att barn från förskoleklass provtas för covid-19 vid symptom. Övriga barn ska inte provtas vid milda symptom. Barn som testats positivt för covid-19 ska vara hemma minst sju dagar och barnet ska varit symptomfritt i minst 48 timmar, mildare symptom kan kvarstå efter de sju dagarna.
Efter vistelse i område med pågående smittspridning  är det för barn så som för vuxna, viktigt att vara uppmärksam på tidiga symptom på eventuell infektion. Om symptom uppstår på luftvägsinfektion ska barnet vara hemma. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vara hemma två dagar efter barnet blivit friskt.

Barn i hushåll där någon är smittad av covid ska vara hemma.

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se, finns här: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips direkt till barn

Tips kring hur barn kan hantera oro finns här: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/fragor–svar-om-corona-viruset/

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar

Visa hänsyn mot äldre och svag, hjälp och stötta

Äldre och redan försvagade människor har visat sig extra sårbara för detta virus.

Alla behöver visa extra hänsyn till äldre och Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är nu desamma för såväl yngre som äldre än 70 år.

Fortsatta besök utomhus på särskilda boenden

Region Dalarnas smittskyddsenhet rekommenderar att kommunerna ska fortsätta att i möjligaste mån undvika att andra än boende och personal vistas i lokalerna för särskilda boenden.

I Säters kommun berör detta särskilda boendena Fågelsången, Skedvigården, Enbackagården och korttidsboendet.

Vill du besöka någon som bor på ett särskilt boende i Säters kommun, kontaktar du boendet för att boka en tid.

Näringslivets erbjudanden

Näringslivet gör också insatser för den som är äldre. Här hittar du erbjudanden som hjälper dig som ska undvika fysiska sociala kontakter.

Hjälp med apoteksärenden

Apotek Kronan i Säter erbjuder att ringa och beställa apoteksvaror som du sedan hämtar utanför apoteket. Därför erbjuder Säters kommun inte längre hjälp med att köpa apoteksvaror. Telefonnummer till Apotek Kronans nationella kundtjänst är: 0771-612 612

Hjälp med att låna böcker

Ring till lånedisken på Säters bibliotek: 0225-55186 för att få hjälp att låna böcker.

Föreningar

Föreningslivet är en viktig resurs i samhället och flera av våra föreningar har det tufft nu. Säters kommun vill göra det vi kan för att underlätta situationen.

 • Föreningar kommer att få dispens med att skicka in av årsmötet beslutade verksamhetsberättelse, Kassaberättelse, Revisionsberättelse och Föreningsuppgifter efter senaste årsmöte och årsmötesprotokoll gällande verksamhetsåret.
 • Föreningsstöd som redan är beslutade kommer att betalas ut oavsett om föreningen har varit tvungen att avsluta säsongen tidigare utifrån rådande situation.
 • Lokaler kan bokas av utan kostnader.

Viktig information till alla arbetsgivare med medarbetare som bor i Säters kommun

Som du kanske känner till, så finns det ett beslut som gör det möjligt att stänga förskolorna och skolorna – om det skulle behövas för att hantera Coronasituationen. Idag finns inget sådant beslut, men som kommun behöver vi förbereda oss för OM det skolorna stängs.
Säters kommun vill uppmärksamma dig som arbetsgivare på att vi skickar ut information till vårdnadshavare om att vi vill att de pratar med sin arbetsgivare om vad som behövs vid OM förskolor/skolor skulle tvingas stänga.

Kommunen är skyldig att anordna barnomsorg för de barn vars båda vårdnadshavare av sin arbetsgivare är konstaterade tillhöra de medarbetare som krävs för att arbetsgivaren ska fortsätta bedriva samhällsviktig verksamhet. Det finns definierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vad som betraktas som samhällsviktig verksamhet, och det är du som arbetsgivare som ska ta ställning till om medarbetaren behövs för den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas. Här hittar du informationen från MSB som riktar sig till dig som arbetsgivare.

Dina medarbetare med barn i förskola/skola behöver få veta om ditt företag/organisation ser dem som nödvändiga för den samhällsviktiga verksamheten, så att de vet om de ska begära barnomsorg OM förskolor/skolor stängs under en period.
Det behövs inget intyg från arbetsgivaren just nu, men om det blir aktuellt kommer vi att begära det.

Utsatta företag

Många företag har redan fått försämrade förutsättningar och ännu fler kommer få det, på grund av Coronasituationen. På nationell nivå görs insatser för att stärka företagen. På lokal nivå är det viktigt att det lokala näringslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Säters kommun arbetar för att tillsammans med övriga dalakommuner på ett bra sätt hitta åtgärder som kan stötta de lokala företagen. Utifrån den rådande situationen just nu har Säters kommun tagit följande beslut om möjliga stödåtgärder till i första hand företag med säte i Säters kommun som har behov av detta:

 • De företag som har problem att betala kommunala avgifter/fakturor uppmanas att ta kontakt med oss för att hitta en lösning i form av till exempel anstånd. Kontakta: naring@sater.se
 • Kommunen kommer göra allt vi kan för att fakturor från leverantörer av varor och tjänster betalas så snabbt som möjligt. Har du behov av detta kontakta naring@sater.se
 • Kommunen skjuter upp tillsyns- och kontrollbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Företag med årlig tillsyn kan kontakta kommunen för bedömning om tillsynsbesöket går att skjuta upp. Kontakta naring@sater.se
 • Kommunen möjliggör att uteserveringar kan flytta ut sina verksamheter så snart som möjligt. Kontakta: bygg@sater.se
 • Företag/Företagare har möjlighet att vända sig till kommunens näringslivskontor vid frågor och vägledning. Kontakta: naring@sater.se eller telefon: 0225-55 000.

Kommunen kommer också uppmuntra sina medarbetare med ett lokalt presentkort. Du som är företagare har möjlighet att erbjuda dina produkter/varor inom ramen för presentkortet. Anmäl ditt intresse till E-post: naring@sater.se (presentkortet gäller till och med den 30 juni).

Fler lokala insatser hittar du på www.sater.se/naringsliv

Kontakt

Har du frågor och funderingar samt behöver ta del av Säters kommun stödåtgärder kontakta Näringslivsenheten på mail: naring@sater.se eller telefon: 0225-55 000.

Information

Här kan du som företagare hitta samlad företagsinformation, råd och stöd: Verksamt.se

Livsmedelsföretagare

Här finns samlad information till dig som är livsmedelsföretagare. Nya föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen berör dig som driver eller arbetar på restaurang eller café.
Smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Här följer en sammanfattning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

 • Alla serveringsställen stängs senast 20:30. Avhämtning av mat kan ske senare.
 •  Ett sällskap får vara max 8 personer. Det innebär att ett större sällskap måste delas upp i mindre grupper och sitta vid olika bord. Det ska vara minst en meter mellan grupperna.

• Det ska vara minst en meter mellan alla sällskap. Man räknar alltid avståndet mellan personer som sitter, inte mellan borden eller stolarna. Tänk på att det även ska vara en meters avstånd mellan ryggarna. Detta innebär också att det måste vara en meter mellan personer vid en buffé och sittande gäster.

• Att det ska vara minst en meter mellan sällskapen betyder också att det inte längre är tillräckligt med bara plexiglas som avskiljare, det ska också vara minst en meters avstånd.

• Det ska finnas möjligheter för dina gäster att tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handdesinfektion. Ha gärna både och!

• Ni har också ansvar för kö som uppstår till era verksamheter. Gör vad ni kan för att underlätta för gästerna att hålla avstånd, till exempel med hjälp av markeringar i golvet.

• Informera gästerna om hur de kan bidra till att minska smittspridningen hos er. Tänk på att ha tydlig och lättläst information och sätt upp den på ställen där era gäster uppehåller sig så att de kan läsa den.

• Gästerna får endast äta och dricka sittandes vid sina platser. De får dock hämta mat och dryck vid en disk, buffé eller liknande om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

• Öka avståndet på platser i serveringen där det uppstår trängsel.
Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret i Säters kommun.
Telefon: 0225-55 000
E-post: miljo@sater.se

Information från myndigheter och statliga verk

Information från företagsorganisationer och andra näringslivsfrämjare

Informationsmaterial att ladda ner och sätta upp

På MSBs hemsida finns informationsmaterial att ladda ner och sätta upp för att påminna besökare om hur de bäst undviker smittspridning. Det finns även en checklista för dig som verksamhetsutövare om hur du kan anpassa din verksamhet så att du, dina medarbetare, besökare och kunder kan följa myndigheternas riktlinjer och råd.

MSBs hemsida med material att ladda ner hittar du här. 

Så hanterar Länsstyrelsen situationen med Coronaviruset

Länsstyrelsen har som regional krishanteringsmyndighet aktiverat sin stabsfunktion (vilket betyder att flera medarbetare enbart arbetar med att hantera frågor kopplat till coronaviruset) och följer löpande händelseutvecklingen. Länsstyrelsen deltar på regelbundna nationella samverkanskonferenser med ansvariga myndigheter och håller i regionala möten med länets aktörer. Länsstyrelsen har också löpande kontakt med ansvarig smittskyddsläkare på Region Dalarna. Det är smittskyddsläkaren som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet.

Här hittar du mer myndighetsinformation om Coronaviruset

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter