Informationspunkter vid kris eller krig

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Informationspunkter är platser i Säters kommun som kan användas för att informera när det är kris eller krig, och de vanliga sättet inte fungerar. Det kan till exempel bero på att det inte finns någon el eller att mobilmasterna inte fungerar.

De vanliga sätten kommunen informerar på vid kris eller krig är främst: webbplatsen www.sater.se.

Vi öppnar också en upplysningscentral dit du kan ringa: 0225-55009 för att ge eller få information.

Kommunen ger också information via krisinformation.se och informationsnumret 11313.

Men när detta inte fungerar kan informationspunkterna öppnas.

Informationspunkter

Det finns förberedda bemannade informationspunkter på tre platser:

  • Säters bibliotek
  • Gustafs Bibliotek
  • Stora Skedvi bibliotek

De förberedda informationspunkterna är uppmärkta med en skylt.

Dessutom kan vi anordna informationspunkter där de behövs, med eller utan personal. En informationspunkt kan vara en anslagstavla.