Oro för omvärldsläget – Ukraina

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina är det många som känner oro inför det osäkra omvärldsläget. Här hittar du aktuell information från myndigheterna. Du kan också anmäla ditt intresse för att bidra med din tid, saker eller kunskap, i vår E-tjänst.

Regeringens hantering av händelsen

Samlad information från våra myndigheter på krisinformation.se

Broschyren: Om krisen eller kriget kommer (klicka på länken till pdf, broschyren finns även på andra språk längre ner på sidan på MSB)

Poddavsnitt: Om kriget kommer till Dalarna

Migrationsverkets information till Ukrainska flyktingar och andra med engagemang kring flyktingarna.

Boendeinformation

Migrationsverkets information till fastighetsägare som vill erbjuda boende till flyktingar.

Beredskap

Många har frågor kring hur man kan höja sin egen och Sveriges beredskap.

Civilförsvarförbundet samordnar civilförsvarföreningar.

Försvarsutbildarna samordnar olika försvarsföreningar som ger stöd åt både försvarsmakten och civila myndigheter.

Säters kommuns arbete med anledning av omvärldsläget

Säters kommun arbetar utifrån två spår. Det ena handlar om förberedelser och kapacitet för att kunna ta emot Ukrainska flyktingar. Säter har för närvarande besked om att kommunen ska ta emot 38 personer. Anvisningarna kan ske från 1 juli 2022.

Det andra spåret handlar om säkerhet, med fokus på informationssäkerhet.

Säters kommun uppmanar alla medborgare att tänka källkritiskt. På krisinformation.se finns tips på hur du kan göra och tänka. På våra lokala bibliotek kan du också få stöd och hjälp när det gäller källkritik.