Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vattenflödet våren 2018

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Under vintern har det fallit ovanligt stora mängder snö, som nu börjat smälta. Vattenmängden ökar då i sjöar och vattendrag. Beroende på hur snabbt smältningen går och om det också regnar kan det bli en mindre eller större vårflod. Risken är större för en stor vårflod eftersom det är så stora mängder snö som ska smälta.

Kommunen arbetar på flera sätt med att förebygga de problem som en stor vårflod kan orsaka. På denna sida kan du hålla dig uppdaterad om arbetet och hur prognosen ser ut.

Fastighetsägares ansvar

Som fastighetsägare har du ett stort eget ansvar för att skydda dig och din fastighet. Det är viktigt att förbereda sig och förebygga problem.

Åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas:

  • Följ väderleksrapporterna och ha koll på vattennivåerna. Läs mer på Dalarnas kriswebb.
  • Ta reda på risken för översvämning där du bor.
  • Notera att du som fastighetsägare själv är ansvarig för att skydda din egendom.

Om du bor i ett riskområde – förbered dig så här

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem. Kolla med din VA-leverantör eller försäkringsbolag om de har täcklock att låna ut eller köp eget täcklock från VA-butik.
  • Flytta undan känsliga föremål. Båtar, bryggor mm förankras väl så att de inte flyter iväg och stoppar upp i dammarna.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Planera för barriärer.
  • Flytta värdefulla och känsliga föremål från källare.
  • Kontrollera din hemförsäkring. Ditt försäkringsbolag kan ha särskilda tips/villkor.

Läs mer på dinsakerhet.se om hur du kan skydda dig och din fastighet vid översvämning.

Kommunens förebyggande arbete (tillsammans med andra)

Säters kommun har samverkan med dammägarna. Det innebär att vi utbyter information som gör att vi tillsammans kan arbeta förebyggande, så att eventuella höga vattenflöden inte ska skapa stora problem i form av översvämningar.

Några av de saker som görs/kommer göras:

Dammägarna har sänkt nivåerna i dammarna, så att de ska kunna ta emot större mängder vatten utan att svämma över. Dammägarna kommer börja rondera och kontrollera sina system när vattenflödet ökar.

Kommunen går under veckan igenom hela sträckan/å-systemet från reningsverket till Ljusterns utlopp för att kontrollera att det inte ligger träd, sly eller andra föremål som kan stoppa vattenflödet.  Dessutom kommer kommunen att rondera och kontrollera detta två gånger per dygn. Kommunen dokumenterar dagligen de delar av å-systemet som är särskilt kritiska vid ett ökat flöde – för att kunna göra åtgärder vid behov. Kommunen arbetar med att öppna de brunnar som är igensatta av isen. Kommunen vill uppmana alla som ser en igensatt brunn att använda kommunens app: felanmälan Säter och rapportera om brunnarna, så att kommunen kan åtgärda dem.

Kommunen har säkerställt tillgång till pumpar (behövs även delvis vid normal vårflod).

Länsstyrelsen kommer se över vilka åtgärder de behöver göra när det gäller den del av Säterdalen som de ansvarar för.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close