Pågående vägprojekt

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Trafikverket planerar nya gång- och cykelvägar i Gustafs och Stora Skedvi. Syftet är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. Den aktuella sträckan i Gustafs är cirka 3 kilometer lång och går mellan Naglarby och Enbacka längs väg 789. För Stora Skedvi kyrkby rör det sig om en sträcka på lite drygt 1 kilometer längs väg 790 genom tätorten. Planerna stämmer väl överens med kommunens ambition om ett mer hållbart resande, säkrare skolvägar och sammankopplade målpunkter.

Samråd

Trafikverket ansvarar för och håller i alla samråd för dessa vägplaner. Kommunen deltar på alla samrådsmöten, vilka inledningsvis hölls  på orterna under andra hälften av juni 2019.
Trafikverket har samlat in alla synpunkter som inkom och arbetar med förslagen som kommer presenteras under våren/sommaren 2020. Då får allmänheten och övriga myndigheter möjlighet att lämna sina synpunkter igen.

Mer information

Vill du läsa mer om planerna och samrådsmötena så finns information hos Trafikverket för respektive sträcka:

Gustafs

Stora Skedvi

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter