Upphävande av detaljplaner i samband med Trafikverkets trafiksäkerhetsåtgärder mellan Naglarby och Enbacka

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Upphävandet av delar av detaljplaner syftar till att möjliggöra genomförandet av Trafikverkets trafiksäkerhetsprojekt för upprustning och utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 789 i Enbacka.

Upphävandet handläggs med samordnat planförfarande, vilket innebär att upphävandet sker parallellt med Trafikverkets vägplan. Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets hemsida.

Översiktskarta upphävande av delar av detaljplaner mellan Naglarby och Enbacka