Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Detaljplan för kvarteret Liljan, Säter

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Antagen och laga kraft vunnen detaljplan för kvarteret Liljan, Säter

Kommunfullmäktige i Säters kommun antog 2018-03-22 § 26 detaljplanen för kvarteret Liljan i Säters tätort. Beslutet om att anta detaljplanen anslogs på kommunens anslagstavla 2018-03-27 och överklagades till Mark- och miljödomstolen (P 2579-18) 2018-04-18, som avvisade och avslog överklaganden 2018-06-05. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen (P 6261- 18) som beslutade att inte ge prövningstillstånd 2018-06-28. Därmed vann detaljplanen laga kraft samma datum.

Protokollsutdrag och antagandehandlingar finns tillgängliga på hemsidan samt hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Västra Långgatan 12 i Säter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close