Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Detaljplan för Mora 8:76

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Meddelande om antagande och laga kraftvunnen detaljplan för Mora 8:76

Samhällsbyggnadsnämnden i Säter har 2017-04-26, § 70, beslutat att anta detaljplan för Mora 8:76. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2017-04-28. Planen vann laga kraft 23 maj 2017.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns även tillgängliga hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Västra Långgatan 12 i Säter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close