Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Detaljplan för Mora 8:76

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Meddelande om antagande och laga kraftvunnen detaljplan för Mora 8:76

Samhällsbyggnadsnämnden i Säter har 2017-04-26, § 70, beslutat att anta detaljplan för Mora 8:76. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2017-04-28. Planen vann laga kraft 23 maj 2017.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns även tillgängliga hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Västra Långgatan 12 i Säter.