Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Detaljplan för Särskilt boende m.m vid Prästgärdet, Säter

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Samhällsbyggnadsnämnden i Säter har 2018-08-29, §93, beslutat att godkänna granskningsutlåtandet för Detaljplan för Särskilt boende m.m. vid Prästgärdet. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla på hemsidan 2018-08-30.

Granskningsutlåtandet
Sammanställning av alla inkomna synpunkter under granskningsskedet (som pågick
2018-06-19 – 2018-07-31) samt Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer till dessa yttranden och förslag till justeringar av planhandlingarna inför antagande av detaljplanen finns redovisade i gransknings-utlåtandet. Granskningsutlåtandet finns, tillsammans detaljplanens antagandehandlingar tillgängligt nedan.

Antagande av detaljplanen
Kommunen har för avsikt att anta detaljplanen i kommunfullmäktige 2018-09-20.
Kommunen bedömer att förslaget till detaljplan inte kommer att medföra att fastighetsägare kommer att drabbas av skada enligt 5 kap 26§ Plan- och bygglagen.

 För upplysningar eller frågor
Kontakta samhällsbyggnadsnämnden på telefon 0225-55 000 eller e-post: sbn@sater.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close