Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Detaljplan för Särskilt boende m.m vid Prästgärdet, Säter

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av ett särskilt boende på Prästgärdet. Dessutom tillåter planen också byggnader för bostäder, vård och skola om det i framtiden skulle uppstå behov av detta.

Kommunfullmäktige antog 2018-11-15 §24 detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet i Säters stad. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen. Dom meddelades 2019-04-10. Domen överklagades inte till Mark- och miljööverdomstolen. Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, Säter vann därför laga kraft 2019-05-02.

Vid frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsnämnden på telefon 0225-55000 eller e-post: sbn@sater.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close