Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Detaljplan för Särskilt boende m.m vid Prästgärdet, Säter

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Antagandet av detaljplanen har överklagats. Överklagan hanteras av Mark- och miljödomstolen som avgör målet. Handläggningstiden beräknas för närvarande uppgå till cirka 6 månader.  

Kommunfullmäktige antog 2018-11-15 §24 detaljplanen för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet i Säters stad.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett särskilt boende inom planområdet.
Dessutom tillåter planen också byggnader för bostäder, vård och skola om det i framtiden skulle uppstå behov av detta.

Den som vill överklaga beslutet att anta detaljplanen gör det hos Mark- och miljödomstolen.
Överklagandet ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsnämnden som sedan skickar det vidare till Mark- och miljödomstolen.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in inom tre veckor efter att beslutet tillkännagivits på kommunens officiella anslagstavla, dvs. senast den 12 december 2018.

För mer information om hur du går tillväga klicka här eller se bifogat dokument nedan: Meddelande om antagande och besvärshänvisning.

Du är också välkommen att kontakta samhällsbyggnadsnämnden på telefon 0225-55000 eller e-post:sbn@sater.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close